Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy 300 mln euro dla Polski na rozwój satelitów

Autor: Mykhailo Stoliar | 21.05.2024, 09:03
Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy 300 mln euro dla Polski na rozwój satelitów

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił przyznanie Polsce kredytu w wysokości 300 mln euro na opracowanie i wyniesienie na orbitę dwóch satelitów obserwacyjnych. Zapewnią one wysokiej jakości obrazy do celów cywilnych i obronnych.

Co wiemy

EBI udzielił polskiemu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytu w wysokości 300 mln euro na wsparcie projektu. Inwestycja ta ma na celu rozwój europejskiego przemysłu kosmicznego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii satelitarnych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Decyzja ta jest następstwem zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów EBI nowego planu działania Grupy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, którego celem jest zwiększenie inwestycji w tym strategicznie ważnym sektorze.

Podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce od czasu objęcia stanowiska prezes EBI Nadieżda Calvigno zauważyła, że priorytety EBI i polskiego rządu są w pełni zbieżne. Jej zdaniem członkostwo Polski w UE stało się żywym przykładem korzyści płynących ze współpracy z Unią Europejską. Wyraziła dumę, że Grupa EBI była kluczowym uczestnikiem tego sukcesu i podkreśliła znaczenie inwestowania w rozwój Polski.

EBI planuje zainwestować 300 mln euro w pierwszy w kraju naziemny system satelitarny, który wesprze szereg inicjatyw cywilnych i obronnych. Pozwoli to Polsce dołączyć do przemysłu kosmicznego i zaangażować się w autonomię kosmiczną UE.

Projekt obejmuje opracowanie, montaż, testowanie i wyniesienie na orbitę pary satelitów zdolnych do rejestrowania obrazów o wysokiej rozdzielczości. Obejmuje on również dwie stacje naziemne do sterowania satelitami i pobierania obrazów. Oba satelity mają zostać uruchomione do 2028 roku.

Źródło: Defence Industry Europe