Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO), jest:

Twoje prawa dotyczące osób, których dane dotyczą

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z następujących praw, korzystając z podanych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

  • Informacje o Państwa danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (Art. 15 DSGVO),
  • korekta nieprawidłowych danych osobowych (Art. 16 DSGVO),
  • usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas (Art. 17 DSGVO),
  • ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne (Art. 18 DSGVO),
  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (Art. 21 DSGVO) oraz
  • przenoszenia danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 DSGVO).

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym Państwa zamieszkania lub do organu właściwego dla nas jako administratora danych.

Technicznie zbędne pliki cookie

Ponadto używamy plików cookies, aby lepiej dostosować ofertę na naszej stronie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub ogólnie ją ulepszyć na podstawie ocen statystycznych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej, aby dowiedzieć się, którzy dostawcy ustawiają pliki cookie.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną tych operacji przetwarzania jest w każdym przypadku Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

W przypadku dalszych odbiorców należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Przekazywanie danych z państw trzecich:

Informacje na ten temat można znaleźć w wykazie każdego dostawcy technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Przepisany lub wymagany:

Oczywiście mogą Państwo również przeglądać naszą stronę internetową zasadniczo bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawiane na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki (patrz Odwołanie zgody).

Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli dezaktywowali Państwo stosowanie plików cookie.

Wycofanie zgody:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na korzystanie z plików cookie.

Profilowanie:

W jakim zakresie analizujemy zachowanie odwiedzających stronę internetową za pomocą pseudonimizowanych profili użytkowników, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Do rejestracji na naszej stronie internetowej wymagamy pewnych danych osobowych, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wejściowej.

W czasie rejestracji zbierane są następujące dane dodatkowe:

Państwa rejestracja jest niezbędna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko tak długo, jak długo udzielona zostanie odpowiednia zgoda.

Podanie obowiązkowe lub wymagane:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Bez podania Państwa danych osobowych nie możemy udzielić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści.

Funkcja komentarzy.

Charakter i cel przetwarzania:

Gdy użytkownicy pozostawiają komentarze na naszej stronie internetowej, oprócz tych danych zapisywany jest również czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę. Służy to naszemu bezpieczeństwu, ponieważ możemy być ścigani za bezprawne treści na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych jako komentarze opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Udostępniając funkcję komentarzy, chcielibyśmy umożliwić Państwu interakcję w nieskomplikowany sposób. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w celu ewentualnych pytań uzupełniających.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty przetwarzające zamówienia.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane. Z reguły ma to miejsce, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona, a firma może wywnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyn i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

W każdej chwili możesz również zlecić nam usunięcie swojego komentarza. W tym celu należy napisać e-mail do wymienionego poniżej inspektora ochrony danych lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych i podać link do swojego komentarza, jak również, w celu identyfikacji, adres e-mail użyty przy tworzeniu komentarza.

Podanie danych obowiązkowe lub wymagane:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy udostępnić Ci naszej funkcji komentowania.

Rodzaj i cel przetwarzania:

W celu dostarczania naszego newslettera zbieramy dane osobowe, które są nam przekazywane za pomocą maski wprowadzania danych.

Do skutecznej rejestracji wymagamy podania ważnego adresu e-mail. W celu sprawdzenia, czy rejestracja jest rzeczywiście dokonywana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę "double opt-in". W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie e-maila potwierdzającego i otrzymanie żądanej odpowiedzi. Nie są gromadzone żadne inne dane.

Podstawa prawna:

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter lub porównywalne informacje drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. W każdym newsletterze znajdą Państwo odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub poinformować nas o swoim odwołaniu poprzez opcję kontaktową podaną na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty przetwarzające zamówienia.

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo istnieje odpowiednia zgoda. Po tym czasie zostaną one usunięte.

Udostępnienie obowiązkowe lub wymagane:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Niestety, nie możemy wysyłać Państwu naszego newslettera bez istniejącej zgody.

Odwołanie zgody:

Zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wniosek o rezygnację z subskrypcji można złożyć poprzez link zawarty w każdym e-mailu lub u wymienionego poniżej inspektora ochrony danych lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych.

Formularz kontaktowy

Rodzaj i cel przetwarzania:

Wprowadzone przez Państwa dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, jak również nazwiska. Jest to wykorzystywane do przyporządkowania zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcielibyśmy umożliwić Państwu kontakt z nami w nieskomplikowany sposób. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w celu ewentualnych pytań uzupełniających.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty przetwarzające zamówienia.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu wniosku.

W przypadku powstania stosunku umownego podlegamy ustawowym okresom przechowywania zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy Państwa dane po upływie tych okresów.

Udostępnienie obowiązkowe lub wymagane:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Państwa żądanie tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swoje nazwisko, adres e-mail i powód żądania.

Korzystanie z Google Analytics.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html  i https://policies.google.com/?hl=pl.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Wycofanie zgody:

Możesz zatrzymać śledzenie przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. W ten sposób na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, tak długo jak plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Użytkownik może również zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: Browser Add On do dezaktywacji Google Analytics.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

W celu prawidłowego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści we wszystkich przeglądarkach, używamy na tej stronie internetowej "Google Web Fonts" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") do wyświetlania czcionek.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Osadzone filmy z YouTube

Na naszej stronie internetowej osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej "YouTube"). YouTube, LLC jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Kiedy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube dowiaduje się, jakie strony Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować Państwa zachowanie podczas surfowania do Państwa osoby. Można temu zapobiec, wylogowując się najpierw z konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmu na YouTube, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniach usługodawcy dotyczących ochrony danych, gdzie znajdują się również dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności (https://policies.google.com/privacy).

Wycofanie zgody:

Usługodawca nie oferuje obecnie żadnej opcji prostej rezygnacji lub zablokowania transmisji danych. Jeśli chcą Państwo zapobiec śledzeniu Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, prosimy o wycofanie zgody na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie zbędne pliki cookie i transfery danych w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. W tym przypadku jednak mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z naszej strony internetowej w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie.

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z Google Conversion Tracking. Firmą obsługującą usługi Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę umieszczoną przez Google, Google AdWords ustawi plik cookie na Państwa komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google.

Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy. Tam też można zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Wycofanie zgody:

Obecnie oferent nie oferuje żadnej opcji prostej rezygnacji lub zablokowania przekazywania danych. Jeśli chcą Państwo zapobiec śledzeniu Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, proszę cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie zbędne pliki cookie i przekazywanie danych w narzędziu zgody na pliki cookie. W tym przypadku jednak mogą Państwo nie być w stanie korzystać z naszej strony internetowej w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z Google Remarketing

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc. Operatorem usług remarketingu Google jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google").

Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach w ramach sieci reklamowej Google. W przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową zapisywany jest tak zwany "plik cookie", który umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej, gdy odwiedza ona strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy, które odnoszą się do treści, do których odwiedzający miał wcześniej dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy. Tam też można zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Cofnięcie zgody:

Obecnie oferent nie oferuje żadnej opcji prostej rezygnacji lub zablokowania przekazywania danych. Jeśli chcą Państwo zapobiec śledzeniu Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, proszę cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie zbędne pliki cookie i przekazywanie danych w narzędziu zgody na pliki cookie. W tym przypadku jednak mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z naszej strony internetowej w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie.

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas transmisji stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.


Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 DSGVO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.