YouTube pozwala teraz oznaczyć film wygenerowany przez sztuczną inteligencję do usunięcia, jeśli wykorzystuje on Twój wizerunek lub głos.

Autor: Vlad Cherevko | 03.07.2024, 00:17
YouTube pozwala teraz oznaczyć film wygenerowany przez sztuczną inteligencję do usunięcia, jeśli wykorzystuje on Twój wizerunek lub głos.

YouTube wprowadza nową politykę, która pozwala użytkownikom żądać usunięcia treści stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji, jeśli zawierają one obraz lub głos przypominający prawdziwą osobę.

Co wiadomo

Zmiana ma na celu ochronę prywatności i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu czyjegoś wizerunku. Platforma oceni, czy wideo zostało zmienione lub jest syntetyczne i czy zostało to ujawnione. Pod uwagę brane będą również takie czynniki, jak łatwość identyfikacji danej osoby, obecność parodii lub satyry oraz to, czy w filmie występuje osoba publiczna lub celebryta.

YouTube daje domniemanemu sprawcy 48 godzin na odpowiedź na skargę. Jeśli treść zostanie usunięta w tym okresie, skarga zostanie zamknięta. W przeciwnym razie YouTube dokona przeglądu. Ponadto YouTube będzie zwracać uwagę na "wrażliwe zachowania", w tym przestępczość, przemoc, popieranie produktów lub kandydatów politycznych.

Innowacja dotyczy naruszeń prywatności i wymaga bezpośredniej informacji zwrotnej od pierwszej osoby, z wyjątkiem przypadków dotyczących nieletnich, osób bez dostępu do komputera lub zmarłych.

Źródło: YouTube