Aktualizacja Kontaktów Google ułatwia tworzenie nowych rekordów

Autor: Nastya Bobkova | 30.04.2024, 05:03
Aktualizacja Kontaktów Google ułatwia tworzenie nowych rekordów

Google przygotowuje aktualizację Kontaktów, która zmieni wygląd strony Utwórz kontakt.

Co wiemy.

Nowy wygląd uprości proces tworzenia nowych kontaktów, wyświetlając najpierw najważniejsze pola, takie jak nazwa, firma i numer telefonu, przed wyświetleniem dodatkowych opcji.

Główną zmianą jest to, że wszystkie "dodatkowe pola" dla kontaktu zostaną umieszczone w nowym podmenu. Pozwoli to użytkownikom szybciej tworzyć rekordy, wybierać niezbędne pola i nie przeciążać interfejsu niepotrzebnymi informacjami.

W szczególności aktualizacja zaplanowana na wersję 4.30 Kontaktów Google przeprojektuje doświadczenie użytkownika na stronie Utwórz. Zgodnie z nowymi zmianami, pola dla imienia, nazwiska, firmy i numeru telefonu będą wyświetlane bezpośrednio pod opcją "Dodaj obraz". Niepotrzebne informacje zostaną oddzielone w formie tabelek, co sprawi, że dodawanie dodatkowych danych będzie szybsze i wygodniejsze.

Ponadto zmiana ta kładzie również nacisk na pole Notatki, zwiększając jego rozmiar, aby zapewnić więcej miejsca na dodatkowe informacje.

Źródło: Android Central