Estonia rozważa wysłanie swoich wojsk na tyły Ukrainy, aby zmniejszyć obciążenie sił zbrojnych.

Autor: Mykhailo Stoliar | 14.05.2024, 10:42
Estonia rozważa wysłanie swoich wojsk na tyły Ukrainy, aby zmniejszyć obciążenie sił zbrojnych.

Estonia może wysłać swoje wojska na zachodnią Ukrainę, aby zapewnić wsparcie logistyczne i pozwolić ukraińskim siłom zbrojnym skupić się na "gorących" regionach.

Co wiemy

Według informacji przekazanych przez Madisa Rolla, doradcę prezydenta Estonii ds. bezpieczeństwa narodowego, estońskie wojsko poważnie rozważa taki krok. Wykorzystanie personelu wojskowego do wsparcia logistycznego pozwoli Siłom Zbrojnym Ukrainy uwolnić rezerwy do bardziej aktywnego udziału w operacjach wojskowych na froncie.

Dyskusje na ten temat wciąż trwają i analizowane są wszystkie możliwe opcje. Ważne jest, aby rozważyć wszystkie ryzyka i korzyści przed podjęciem decyzji. Roll podkreślił również, że "możliwe" jest, że kraje NATO sprzeciwiające się takiemu krokowi "z czasem" zmienią zdanie.

Oświadczenie estońskiego doradcy prezydenckiego pojawia się, gdy szef estońskich sił obronnych, generał Martin Gerem, powiedział Breaking Defence na początku zeszłego tygodnia, że kilka miesięcy temu odbyły się dyskusje na temat wysłania wojsk na zachodnią Ukrainę.

Dyskusja dotyczyła opieki medycznej, logistyki i obrony powietrznej.

Źródło: Breaking Defence