OpenAI nie robi wystarczająco dużo, aby zaradzić nieścisłościom w odpowiedziach ChatGPT - stwierdza unijny organ nadzorujący prywatność

Autor: Dmitro Koval | 25.05.2024, 08:37
OpenAI nie robi wystarczająco dużo, aby zaradzić nieścisłościom w odpowiedziach ChatGPT - stwierdza unijny organ nadzorujący prywatność

Zgodnie z konkluzją Grupy Roboczej ds. Nadzoru nad Prywatnością UE, wysiłki podjęte przez OpenAI w celu zmniejszenia liczby nieścisłości w ChatGPT są niewystarczające, aby w pełni spełnić wymagania Unii Europejskiej.

Co wiadomo

"Podczas gdy środki przejrzystości pomagają zapobiegać błędnej interpretacji wyników ChatGPT, nie idą one wystarczająco daleko, aby zapewnić dokładność danych" - czytamy na stronie.

Grupa robocza, która została utworzona w następstwie obaw zgłoszonych przez krajowe organy regulacyjne pod przewodnictwem Włoch, zauważyła, że dochodzenia są w toku, a ich wyniki odzwierciedlają konsensus między organami krajowymi.

Dokładność danych jest podstawową zasadą unijnych przepisów o ochronie danych.

Źródło: usnews.com