Tesla zwiększa emisję gazów cieplarnianych o 20% w 2023 r.

Autor: Nastya Bobkova | 28.05.2024, 05:57
Tesla zwiększa emisję gazów cieplarnianych o 20% w 2023 r.

W ubiegłym roku emisja gazów cieplarnianych Tesli wzrosła o 20%. Według najnowszego raportu wpływu firmy, Tesla była odpowiedzialna za ponad 50 milionów ton metrycznych emisji dwutlenku węgla, co stanowi około 20% wzrost zanieczyszczenia w porównaniu z rokiem poprzednim.

Co wiadomo

Tesla twierdzi, że aktywnie pracuje nad jak najszybszym osiągnięciem zerowej emisji gazów cieplarnianych. Raport pokazuje jednak, że firma zmierza teraz w innym kierunku.

Na początku tego miesiąca Tesla była przedmiotem pozwu złożonego przez organizację non-profit zajmującą się ochroną środowiska, która oskarżyła firmę o naruszenie federalnej ustawy o czystym powietrzu w związku z emisjami z fabryki w Fremont w Kalifornii.

Zgodnie ze skargą, Tesla naraziła mieszkańców w pobliżu zakładu, a także swoich pracowników, na nadmierne narażenie na tlenki azotu, arsen, kadm i inne szkodliwe chemikalia, głównie poprzez działanie lakierni.

Tesla przyznała się do problemów związanych z rosnącą emisją gazów cieplarnianych i stwierdziła, że mogą być potrzebne większe inwestycje w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi redukcji zanieczyszczeń.

Źródło: PCMag