Japonia przedstawia projekt regulacji sztucznej inteligencji

Autor: Mykhailo Stoliar | 05.05.2024, 10:29
Japonia przedstawia projekt regulacji sztucznej inteligencji

Japoński premier Fumio Kishida zaprezentował międzynarodowy projekt mający na celu uregulowanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji generatywnej.

Co wiadomo

W swoim przemówieniu na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu, Kishida podkreślił potencjalne korzyści generatywnej sztucznej inteligencji dla społeczeństwa, ale także podkreślił potrzebę przeciwdziałania jej ciemnej stronie, takiej jak rozprzestrzenianie się dezinformacji.

Kiedy Japonia przejęła w zeszłym roku przewodnictwo w Grupie Siedmiu (G7) wiodących krajów uprzemysłowionych, uruchomiła Proces Hiroszima w celu ustanowienia międzynarodowych wytycznych i kodeksu postępowania dla twórców sztucznej inteligencji.

W kontekście zainteresowania regulacją sztucznej inteligencji, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny i inne kraje opracowują własne zasady i nadzór, podczas gdy globalne organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, dopiero podejmują pierwsze próby ustalenia, jak skutecznie kontrolować tę technologię.

Źródło: Associated Press News