Japonia zezwala na polowanie na zagrożone ryby

Autor: Nastya Bobkova | 17.05.2024, 03:31
Japonia zezwala na polowanie na zagrożone ryby

Japonia zdecydowała się kontynuować komercyjne polowania na płetwale, pomimo sprzeciwu międzynarodowych organizacji ochrony przyrody i protestów społecznych. Płetwale są jednymi z największych i najbardziej zagrożonych wielorybów na świecie.

Co wiemy

Po pięciu latach wznowienia komercyjnych polowań na inne gatunki wielorybów, Japonia zwróciła swoją uwagę z powrotem na płetwale, aby zapewnić zapasy dla swoich sklepów z mięsem wielorybim. Ta zdecydowana strategia wywołuje oburzenie wśród obrońców przyrody, którzy twierdzą, że posunięcie to pogłębia kryzys przetrwania gatunku z powodu zanieczyszczenia oceanów i zmian klimatycznych.

Japoński sekretarz stanu, Yoshimasa Hayashi, uzasadnia tę decyzję tradycjami konsumpcji mięsa wielorybiego w Japonii. Obrońcy przyrody ostrzegają jednak, że może to doprowadzić do jeszcze większego zagrożenia wyginięciem tych wrażliwych ssaków morskich.

Źródło: Discover Wildlife